Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förtydligande om skillnaden mellan PCR-test - antigentest - självtest

Publicerad 2021-09-13 11:55
PCR-test och antigentest används för att diagnosticera covid-19. Det finns skillnader i när du bör använda de olika testerna för att vara säker på om dina symtom är covid-19 eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla från 6 års ålder och som har symtom på covid-19 testar sig. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.

PCR-test

Rekommendationen är att du gör ett PCR-test när du har symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittspårning.

PCR- test tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning. Testerna analyseras på ett laboratorium.

Antigentest

Antigentest är en annan metod att påvisa covid-19. Provet tas av hälso- och sjukvårdspersonal och analyseras på en mottagning. Fördelen är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19.

Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Självtest

Det finns självtest som du kan köpa på tex apotek. Det är ett antigentest som du tar själv och själv läser av svaret. Självtest bör inte användas när du har symtom på covid-19 då testets resultat inte fullt ut är tillförlitligt. Om du ändå tar ett självtest och det visar att du har covid-19 behöver du isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården så snart som möjligt. I de flesta fall gör du det genom att boka ett uppföljande PCR-test.

Boka PCR –test i Region Gotland på 1177 Vårdguidens webbplats

Läs även mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Testa dig för covid-19länk till annan webbplats

Det är viktigt att alla fortsätter att stanna hemma när man är sjuk eller har symtom.