Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Se filmen om beroende i familjer - barnsamtal kan hjälpa

Publicerad 2021-09-13 12:24
På Gotland har orosanmälningar om familjer där det finns ett beroende ökat med 16 procent sedan 2019. I en kampanj vill Region Gotland nå familjer där det finns ett beroende.

 
– Det är svårt att veta orsaken till ökningen men vi måste ta det här på allvar och vi måste se barnen som lever i dessa familjer, säger Åsa Fagerlund, samordnare på alkohol- och drogrådgivningen.
 
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har vart femte barn i Sverige någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Barn möter också andra former av beroende hos vuxna, till exempel droger eller spel om pengar. 
 
I en kampanj vill Region Gotland sätta ljuset på problemen och nå de familjer som kan behöva hjälp. Kampanjen kommer att synas på båtarna, på regionens digitala skärmar och i sociala medier. Budskapet är att barnet kan få stöd, bland annat genom alkohol- och drogrådgivningens barnsamtal.
 
– I barnsamtal berättar en del barn. Andra kanske bara lyssnar och då får vi förklara att de inte behöver ta ansvar för föräldrarnas beroende. Vi kan också förklara för barnet vilken hjälp som finns att få, både för barnet och för de vuxna, säger alkohol- och drogrådgivare Marie Sjöberg.
 
– Det är skönt att gå dit, för de förstår hur vi har det hemma, säger ett av de barn som går i barnsamtal.
 
Region Gotland erbjuder också stödgrupper för barn och unga. För den vuxne erbjuder alkohol- och drogrådgivningen rådgivning och behandling, både enskilt och i grupp.
 

Läs mer om: