Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på Agneta Ording, skolsköterska på Wisbygymnasiet

Gymnasieelever erbjuds vaccination på skolan

Publicerad 2021-09-13 08:15
Nu inleds vaccinationer av dos 2 på gymnasieskolorna på Gotland. Det kommer också vara möjligt för ungdomar att få en första dos.

Idag börjar arbetet med att vaccinera elever födda 2005 och tidigare med dos 2. Den elev som inte har vaccinerat sig kan också få dos 1 på skolan. Vaccinationsbokning sker via telefonnummer 0498-26 98 00.

– Vi gör vad vi kan för att vaccinationerna ska vara så tillgängliga som möjligt. Att kunna vaccinera sig med både dos 1 och dos 2 på gymnasieskolan är ett exempel, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

Vaccination mot covid-19 kommer erbjudas under vecka 37 och 38 på Wisbygymnasiet och Gutegymnasiet. Information om detta har skickats till elever via kommunikationsplattformarna It’s Learning och SchoolSoft, och skolsköterskor har även gjort klassrumsbesök.

– Vi har fått bra gensvar. Vid klassrumsbesöken fick eleverna ställa frågor. Det var flera som inte visste hur de skulle gå till väga för att boka tid, säger Agneta Ording, skolsköterska på Wisbygymnasiet.

Vaccinationen är gratis, frivillig och ges i två doser med cirka tre till fyra veckors mellanrum.