Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bekämpning av almsjuka inom naturreservatet Södra hällarna

Publicerad 2021-09-09 10:22
Idag, torsdagen den 9 september, kommer Skogsstyrelsen påbörja ett arbete med att ta ner och transportera bort sjuka almar från naturreservat Södra hällarna i Visby. Arbetet förväntas ta omkring två veckor.
Skogsstyrelsen behöver spärra av områdena där arbetet pågår och besökare kommer därför tillfälligt att begränsas tillträde till delar av naturreservatet.
 
Användandet av stora fordon och fällning av träd utgör en säkerhetsrisk och besökare till naturreservaten ombeds därför att respektera avspärrningen.
 
Avspärrningarna berör främst området kring spången bakom Leva Kungslador.