Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (8 september)

Publicerad 2021-09-08 16:04
Arbetet med att slutföra migrationen till nytt datasystem pågår fortfarande vid Folkhälsomyndigheten. På grund av detta kan ingen rapport om antal konstaterade fall med covid-19 ges.