Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (7 september)

Publicerad 2021-09-07 14:42
Arbetet med att slutföra migrationen till nytt datasystem pågår fortfarande vid Folkhälsomyndigheten. På grund av detta kan ingen rapport om antal konstaterade fall med covid-19 ges.

På Visby lasarett vårdas just nu 1 patient på vårdavdelning med covid-19 i smittsam fas.

Som tidigare konstaterats är antalet döda på Gotland relaterade till pandemin totalt 51 personer. 

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages