Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mobilt team vaccinerar mot covid-19

För att ytterligare öka tillgängligheten till vaccinering mot covid-19 besöker ett mobilt vaccinationsteam olika platser på Gotland under september.

Vaccinationsteamet stannar på platser där många människor rör sig samt på orter där det tidigare inte har funnits möjlighet att vaccinera sig. Vaccinationsteamets stopp sker enligt en turlista som finns på Region Gotlands hemsida.

– Vi vill göra det enkelt för de som vill vaccinera sig men ännu inte har haft möjlighet till det. Vaccinationsviljan är stor på Gotland och vi tror att det finns en stor efterfrågan på ett mobilt vaccinationsteam, säger Christine Senter, vaccinsamordnare, Region Gotland.

Vaccinering hela veckan

Hela veckan 13-19 september ska vaccinationsteam besöka olika platser runt om på Gotland, för att erbjuda vaccinering mot covid-19.

Vaccinering mot covid-19 kommer att finnas på mottagningar även framöver, men inte på det här storskaliga sättet vi har nu. Så jag skulle verkligen tipsa den som vill vaccinera sig, men ännu inte har gjort det, att passa på nu när vi gör det så här enkelt och nära, säger Christine Senter.

Drop-in på tillfälliga mottagningarna

Sedan 1 september finns även möjligheten till vaccinering via drop-in på de tillfälliga vaccinationsmottagningarna i Fårösund, Klintehamn och Visby.

Turlistan för det mobila vaccinationsteamet finns på Region Gotlands hemsida.