Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tema ”Solsafari” på Gotland

Publicerad 2021-09-06 16:07
Den 7 till 11 september arrangeras Solsafari runt om i landet, med fokus på solenergins många möjligheter. På Gotland finns både lokala och nationella inslag på programmet som riktar sig till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, företag och organisationer.

All information finns samlad på Energicentrum Gotlands webbplats, se länk längre ner. Där finns också infomation om hur du anmäler dig.
Seminarierna är digitala och genomförs via Zoom. Kontaktperson: Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare på Energicentrum Gotland, telefon 0498 - 26 91 76 eller anna.backstade@gotland.se.

Här är ett axplock från programmet:

Lokalt: 8 september, kl. 10:00 - 12:00 Solenergi i kulturmiljöer – går det? Vad säger forskningen? Tor Broström (Professor), Petra Eriksson (Adjunkt) och Maria James (student) på Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård vid Uppsala universitet redogör för forskningsläget och ger exempel på aktuella projekt.

Lokalt: 9 september, kl. 10:00 - 11:15 Lagring av solel och energigemenskaper. Hur kan vi använda solel på smartaste sätt genom lagring och kollektiv användning? Anna Bäckstäde, energi- och klimatrådgivare, Energicentrum Gotland, Wolfgang Brunner, projektledare, Austerland energi, Per Flink, vice ordförande för Nygarn utveckling AB, Mats Karlström, affärsutvecklare, Ferroamp och Magnus Jennerholm, teknisk projektledare, Energicentrum Gotland. Se även ny rapport om energigemenskaper på Energicentrums webb.

Lokalt: 11 september, kl. 11:00 – 15:00 Energidag med Öppet hus. Elians i Levide kommer under dagen att ha Öppet hus och berätta om solceller och batterilager. En möjlighet att besöka deras kontor/verkstad och lära sig mer.

Solsafari 2021 på Gotland arrangeras av Energicentrum (en del av Region Gotland) i samarbete med Länsstyrelsen och tillsammans med medverkande organisationer. Det nationella evenemanget den 7 september arrangeras inom ramen för projektet Framtidens solel i östra Mellansverige.