Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En extra dos vaccin för personer med nedsatt immunförsvar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en extra dos vaccin mot covid-19 till personer med dokumenterat nedsatt immunförsvar. De personer som berörs kommer att bli kontaktade av vården.

Personer som i kontakt med vården har konstaterats lida av nedsatt immunförsvar, orsakat av sjukdom eller behandling, kommer i samråd med behandlande läkare att erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19.

Arbete med att identifiera de patienter som ska erbjudas en extra dos pågår. Den som är aktuell för en extra dos vaccin kommer att bli kontaktad av sin mottagning, behandlande läkare eller specialistmottagning.

Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.