Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (6 september)

Publicerad 2021-09-06 14:42
I dag kommer ingen rapport på grund av uppdatering av Folkhälsomyndighetens databas och vissa extra kontroller som behövs göras i samband med detta.

På Visby lasarett vårdas just nu 1 patient på vårdavdelning med covid-19 i smittsam fas.
Under vecka 35 har 1 809 vaccinationer genomförts på Gotland. 471 var dos 1 och 1 338 dos 2. Sammantaget har nu 85 848 vaccinationer genomförts, cirka 47 400 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 39 500 är färdigvaccinerade.

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages