Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 6 september

Under vecka 35 har 1 809 vaccinationer genomförts på Gotland. 471 var dos 1 och 1 338 dos 2. Sammantaget har nu 85 848 vaccinationer genomförts, cirka 47 400 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 39 500 är färdigvaccinerade.

I de redovisade siffrorna ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 9 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har drygt 4 000 personer hemmahörande i andra regioner vaccinerat sig på Gotland och omkring 6 100 av de doser som levererats till Gotland har gått till dessa personer.

Täckningsgraden ökar

I den vuxna gotländska befolkningen är det cirka 43 350 personer som har fått minst en dos, närmare 37 400 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 88 respektive 76 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95,5 procent fått minst en dos och 93,5 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har drygt 86 procent fått minst en dos och 69 procent är färdigvaccinerade.

I åldersgruppen 18-29 år har hittills nästan 78 procent vaccinerat sig. Om även inbokade vaccinationer inkluderas, ligger täckningsgraden i gruppen på 79 procent.

Det bokas kontinuerligt tider för vaccination. Jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med tre procentenheter. Eftersom det är i gruppen unga vuxna som smittspridningen främst ökar, är det angeläget att än fler bokar tid för vaccination. Detta är fortsatt ett av våra främsta verktyg för att hantera pandemin.

Vaccination på gymnasieskolorna

Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 74 procent vaccinerats. Inklusive bokade personer ligger täckningsgraden på 75 procent. Sedan föregående vecka har täckningsgraden inklusive bokade alltså ökat med tre procentenheter. Vecka 37 påbörjas vaccination av dos 2 på gymnasieskolorna. Det kommer då också vara möjligt för ungdomar att få en första dos. Den ungdom eller vårdnadshavare som önskar boka tid ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.

Mer information om vaccination av ungdomar finns på vår hemsida.

Enligt den överenskommelse, mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som reglerar regionernas vaccinationsarbete, ska regionerna aktivt arbeta för att få så hög täckningsgrad som möjligt. Även om Gotland relativt sett har en hög täckningsgrad är det fortfarande viktigt att vi gör vad vi kan för att nå ut till ännu fler. I nuläget är det framförallt ovaccinerade som blir så pass sjuka att de behöver vårdas på sjukhus. För att underlätta för de som inte har vaccinerat sig, öppnade Region Gotland i onsdags upp för drop-in-vaccination. Redan första dagen var det ett antal personer som nappade på det erbjudandet.

Den som vill veta mer om drop-in-vaccination och aktuella öppettider kan besöka Region Gotlands hemsida.

För att underlätta ytterligare för de som vill vaccinera sig kommer ett mobilt vaccinationsteam att under vecka 37 att erbjuda drop-in-vaccination på några utvalda platser där många personer rör sig eller som tidigare inte har haft tillgång till vaccination på orten.

Mer information om tider och hållplatser publiceras i veckan, på Region Gotlands hemsida, www.gotland.se/dropinvaccination

Ditt vaccin väntar på dig

Under veckan fick potentiellt ovaccinerade gotlänningar ett brev hem med vaccinationsinformation. Brevet gick till de som inte har vaccinerats på någon av Region Gotlands mottagningar. Det betyder att personer som vaccinerats på fastlandet eller utomlands samt all den personal som vaccinerades av företagshälsovården Avonova i fas 1, också har fått brevet. Även om vi vet att många gotlänningar lyssnar på radio, läser tidningen och besöker vår hemsida kan vi inte vara säkra på att alla har nåtts av information om hur vaccination går till. Därför valde vi att göra ett utskick. Den som redan är vaccinerad, liksom den som inte kan eller vill vaccinera sig, kan bortse från informationen.

Våra tillfälliga vaccinationsmottagningar håller öppet till och med vecka 40. Därefter kommer ansvaret för vaccinationen att övergå till primärvården, det vill säga Gotlands vårdcentraler. Vi vill uppmuntra den som har för avsikt att vaccinera sig att passa på nu medan tillfälliga mottagningarna ännu är öppna. Det kommer givetvis att vara möjligt att vaccinera sig mot covid-19 även längre fram, men tillgängligheten kommer inte att vara densamma som idag. Det finns lediga tider redan nu den kommande veckan.