Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skissbild från Visbyark

Nu planeras för byggstart av gruppbostad på Terra Nova i Visby

Publicerad 2021-09-06 11:49
Bygglovsansökan för en gruppbostad på Terra Nova är inskickad och planerad byggstart för boendet beräknas till efter årsskiftet 2021/2022.
– Det nya boendet är efterlängtat eftersom vi har en kö till den här typen av boende, säger socialdirektör Marica Gardell.
 
Det nya boendet har plats för sex stycken hyresgäster. Förutom egna lägenheter finns tillgång till gemensamma utrymmen och personal dygnet runt. Boendet ska byggas på Stickerskan 17 på Terra Nova i Visby. Adress Ullgarnsvägen 2.
 
– Byggnaden kommer att bli i ett plan och vi bygger så att den smälter in bra i villakvarteret och samtidigt uppfyller kraven på denna typ av byggnad, säger projektledare Anne Nygren på teknikförvaltningen. 
 
Gruppbostaden beräknas vara klar för inflyttning under det första kvartalet 2023.
 
– Vi kommer att gå ut med mer information till blivande grannar och vi håller också på att göra en film som beskriver hur boende i gruppbostad fungerar, säger Marica Gardell.
 

Bostad med särskild service

Det finns tre olika kategorier av bostäder med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen). Bostad med särskild service kan vara:

  • Gruppbostad - för personer med stort omvårdnadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn av personal. Gruppbostaden är utformad som enskilda bostäder i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.
  • Servicebostad - lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid servicebasen finns tillgång till gemensamhetslokaler samt en personalgrupp som vid behov ger individuellt utformat stöd.
  • Annan särskilt anpassad bostad - fysiskt anpassad bostad utan personalstöd.