Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbudet på ön tas bort 12 september – men fortsatt försiktighet med dricksvattnet önskas

Publicerad 2021-09-03 08:34
- Vi tar bort förbudet för vi ser en minskad förbrukning och det är inte lika varmt. Nivåerna i grund- och ytvattentäkterna är också under kontroll, berättar Patrik Johansson, enhetschef vatten på Region Gotlands vatten- och avloppsavdelning.

Den första maj i år lades ett bevattningsförbud för många abonnenter på Gotland som är kopplade till regionens vattenledningsnät. Detta bevattningsförbud utökades 20 juni.

Även bräckvattenverket på södra ön har hjälpt till under sommaren och en anledning till att bevattningsförbudet nu kan lyftas. Men det är fortfarande lågt i grundvattenmagasinen, så alla uppmanas att vara försiktiga med det kommunala dricksvattnet och det vatten som tas från egna brunnar.