Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (2 september)

Publicerad 2021-09-02 14:37
Dagens rapport visar att 4 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan senaste rapporten.

Gotland har nu totalt 4515 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren. Det är hittills 21 fall under vecka 35.

På Visby lasarett vårdas just nu 1 patient på vårdavdelning med covid-19 i smittsam fas. Ingen patient med covid-19 vårdas på intensivvårdsavdelning idag.

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages