Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Familjebehandlare Helene Paulsson och Frida Klafver.

Stödgrupper: ”Vi kan hjälpa barn och familjer på många olika sätt”

Publicerad 2021-09-02 13:20
Bråkar ni hemma? Är du barn och har föräldrar som bråkar efter en skilsmässa? Eller behöver du som förälder stöd i din föräldraroll?
Inom socialförvaltningen hjälper vi barn och familjer på många olika sätt. Hos oss på familjestödsenheten har vi en öppen mottagning för stöd och råd. Det kostar ingenting och vi journalför inte, berättar familjebehandlare Frida Klafver.
 
Nu drar familjestödsenheten igång sin gruppverksamhet efter att den delvis pausats under pandemin. Det är viktigt att både barn och föräldrar som behöver stöd kan få träffas fysiskt och utbyta erfarenheter och tankar.
 
– Nu genomför vi gruppverksamheter igen på ett smittsäkert sätt, säger Frida Klafver.
 

Här är höstens grupper:

  • Skilda världar - grupper för barn eller tonåringar som har föräldrar som separerat/ skilt sig.
  • Tryggve stödgrupper - grupper för barn 8-12 år och ungdomar 13-19 år med föräldrar eller anhöriga med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
  • BIFF (Barn I Föräldrars Fokus) –  för föräldrar som är oense om vårdnad, umgänge och boende.
  • KOMET – för föräldrar till barn 3-18 år där det ofta blir tjafs och bråk mellan föräldrar och barn. 
  • ABC (alla barn i centrum) - för föräldrar med barn i åldern 3-12 år som önskar utveckla sitt föräldraskap.

Dessutom erbjuder vi individuella råd och stödsamtal, cirka fem samtal.

 
Vid intresse av samtal eller att delta i grupp vänligen kontakta oss.
Mejl: familjestodsenheten@gotland.se
Telefon: 0498-26 88 64.