Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2021-09-01 15:13
I dag, den 1 september, har regionstyrelsen haft sammanträde.

Mötet behandlade, bland annat, uppdrag om studentlägenheter på Korpralen, höjt borgenstak för AB Gotlandshem, markanvisning Bunge Kronhagen samt gemensam upphandling av hyrpersonal.

Via länken här nedanför hittar du ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 32 ärenden.