Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Rolf Öström välkomnar Sofie Lindström som ny verksamhetschef. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska på boendet.

Vardaga driver nu Katthammarsviks äldreboende

Publicerad 2021-09-01 12:42
På onsdagen tog vårdföretaget Vardaga över driften av Katthammarsviks äldreboende.
– Vi välkomnar Vardaga och hoppas på ett bra samarbete framöver, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström.
 
– Vi är glada att få förtroendet att verka på Gotland. Det är den första verksamheten vi har här på ön, säger Susanne Sjöberg, regionchef på Vardaga.
 
Vardaga tar över efter Norlandia som drivit äldreboendet på uppdrag av Region Gotland sedan det byggdes 2014.
 
– Jag vill också säga tack till Norlandia för ett gott samarbete genom åren, fortsätter Rolf Öström.
 
När en ny verksamhetsutövare tar över driften skrivs avtal om bland annat kvalitet. De avtalen kommer att följas upp och verksamheten granskas återkommande av regionen.
 
– Att vi nu får in en ny aktör innebär att vi till en början kommer att göra tätare kvalitetsuppföljningar, säger kvalitetschef på socialförvaltningen, Öystein Berge.
 
Katthammarsviks äldreboende har plats för 30 boende, varav tio platser är avsedda för personer med en demenssjukdom.
 
Vardagas regionchef Susanne Sjöberg, socialnämndens ordförande Rolf Öström och nya verksamhetschefen Sofie Lindström.