Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (30 augusti)

Publicerad 2021-08-30 14:48
Dagens rapport visar att 9 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan senaste rapporten.

Gotland har nu 4494 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. Under vecka 34 konstaterades totalt 55 nya fall, att jämföra med 50 nya fall under vecka 33.

På Visby lasarett vårdas just nu 1 patient i behov av eftervård på vårdavdelning, efter genomgången covid-19. Ingen patient med covix-19 har behov av vård på intensivvårdsavdelning (IVA) idag. Antalet döda på Gotland relaterat till pandemin är totalt 51 personer.

 

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 30 augusti

Under vecka 34 har 3 726 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 630 var dos 1 och resterande

3 096 vaccinationer var dos 2. Totalt har nu 84 027 vaccinationer genomförts, cirka 46 900 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 38 100 är färdigvaccinerade.

I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 5 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer.

 

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages