Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 30 augusti

Under vecka 34 har 3 726 vaccinationer genomförts på Gotland varav 630 var dos 1 och resterande 3 096 dos 2. Totalt har nu 84 027 vaccinationer genomförts, cirka 46 900 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 38 100 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer.

 Drygt 5 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har drygt 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner.

Närmare 36 000 färdigvaccinerade vuxna

I den vuxna gotländska befolkningen är det nästan 42 800 personer som har fått minst en dos, närmare 36 000 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 87 respektive 73 procent. Bland personer 65 år och äldre har 95,5 procent fått minst en dos och 93,5 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har drygt 84 procent fått minst en dos och 64,5 procent är färdigvaccinerade.

I åldersgruppen 18-29 år har hittills nästan 74 procent vaccinerat sig, om också inbokade vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 76 procent. Bokningar fortsätter att komma in, jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med tre procentenheter. Eftersom det är i gruppen unga vuxna som smittspridningen främst ökar är det angeläget att fler bokar tid för vaccination, ett av våra främsta verktyg för att hantera pandemin.

Täckningsgrad bland ungdomar

Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 67 procent vaccinerats. Inklusive bokade personer ligger täckningsgraden på 72 procent. Sedan föregående vecka har täckningsgraden inklusive bokade alltså ökat med fem procentenheter. Nationellt sett har Gotland så här långt lyckats väl vad gäller ungdomarna, vid Folkhälsomyndighetens uppföljning den 26 augusti var det endast en region i Sverige som hade högre täckningsgrad än Gotland. Samtidigt är det svårt att göra rättvisa jämförelser. På grund av begränsad tillgång till vaccin är det flera regioner som inte har kunnat vaccinera i den utsträckning de hade önskat.

Den ungdom eller vårdnadshavare som önskar boka tid ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.

Eventuell differens mellan den statistik som vi och Folkhälsomyndigheten presenterar beror på den befolkningsdata som används, där Folkhälsomyndigheten använder föregående års befolkningsdata från Statistiska centralbyrån (SCB) och vi aktuella siffror.

Det fortsatta vaccinationsarbetet

Den storskaliga vaccinationsinsats som har pågått på Gotland och i Sverige det senaste halvåret börjar nu närma sig sitt slut. Det kommer givetvis att vara möjligt att vaccinera sig mot covid-19 även senare i höst, men organisationen kommer att se annorlunda ut och tillgängligheten förändras. Till och med vecka 40 kommer Region Gotland att ha de tillfälliga vaccinationsmottagningarna öppna, därefter övergår ansvaret för genomförandet till primärvården. Hur primärvården ska bedriva vaccinationsarbete är ännu inte helt klarlagt, planering pågår och mer information kommer. För att skapa förutsättningar för fler att vaccinera sig och försäkra oss om att vi verkligen når ut till så många som möjligt gör vi nu ett antal insatser.

I dagarna kommer potentiellt ovaccinerade personer på Gotland att få ett brev hem. Brevet syftar till att informera om hur bokning av vaccinering går till. Eftersom personuppgifter inte får hämtas från nationella vaccinationsregistret har vi använt information från vårt eget journalsystem, TakeCare. Det betyder att personer som vaccinerats på fastlandet eller av företagshälsovården Avonova också kommer att få ett brev. Den som redan är vaccinerad ombeds bortse från brevet.

Vaccination är frivillig, och det är möjligt att personer som inte vill vaccinera sig ser brevet som en onödig påtryckning. Vi hoppas att alla kan ha en förståelse för att vi ändå väljer att göra ett utskick. I enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKR har regionerna i uppdrag att aktivt arbeta för att öka täckningsgraden i alla delar av befolkningen.

Vaccinationen ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men vaccinationen skyddar också andra från smitta. Vi har personer med nedsatt immunförsvar som inte får fullgod effekt av vaccinet, vi har också personer som på grund av bakomliggande sjukdom inte kan vaccinera sig. För deras skull är det angeläget att så många som möjligt av de som kan vaccinera sig gör det.  

Drop-in

Från och med onsdag 1 september kommer tillfälliga vaccinationsmottagningar att erbjuda drop-in-vaccinationer. Drop-in riktar sig till den som inte har en bokad tid för första dosen.

Vaccinering i buss

Som komplement till drop-in kommer ett mobilt team att åka runt till olika platser på Gotland med en vaccinationsbuss. Detta kommer att äga rum under i mitten av september, vacka 37. Bussen kommer att finnas på platser där många människor rör sig och på orter där det tidigare inte har funnits möjlighet att vaccinera sig.