Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och regiondirektör Peter Lindvall står framför Region Gotlands affisch med budskap på gutamål.

Gutamålsgildes preis ti Region Gotland

Publicerad 2021-08-30 11:36
Ja du läste rätt. Gutamålgillets pris i år går till Region Gotland! Priset delas ut till företag eller organisationer som använder gutamål i den offentliga miljön.
Det var igår söndag på Gutamålets dag som priset Janräunu (Järnrunan) delades ut. Tidigare har Janräunu bland annat gått till Campus Gotland för användningen av gutamål i marknadsföringen. I år är Region Gotland stolt mottagare av priset.

Gutamål som del av coronakommunikationen

Kommunikationsenheten på Region Gotland har under ett och ett halvt år förmedlat coronainformation till allmänheten. Flera kampanjer har genomförts för att hjälpa besökare och bofasta att göra rätt, däribland informationsmaterial och skyltar på gutamål.
 
– Språket är en viktig del av vår identitet. Med gutamålet ville vi skapa igenkänning och väcka uppmärksamhet. Samtidigt är standardsspråket betydelsefullt utifrån ett demokratiskt perspektiv. Vi har tagit med båda synsätten och det blev en lyckosam kombination, säger Astrid Skarin, kommunikatör.

Nytänk som gav resultat

Allt fler har under det senaste året brottats med informationströtthet kring corona. Men kampanjerna med gutamål gav resultat. I digitala kanaler såg man en ökning av räckvidd och engagemang. Och inom handeln och på arbetsplatser har det varit populärt att skriva ut och sätta upp Region Gotlands nedladdningsbara material. 
 
– Och då har vi särskilt sett att många företag, men även privatpersoner, föredragit att använda material med gotlandsanknytning, säger Malin Ericsson, grafisk formgivare.
 
Med på plats för att ta emot Gutamålgillets pris fanns regiondirektör Peter Lindvall och regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius. 
 
– Vi är många myndigheter och organisationer som har i uppdrag att ta ansvar för kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten. Därför är det glädjande att Region Gotland uppmärksammas och tilldelas detta pris, säger Peter Lindvall. 
 
Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och regiondirektör Peter Lindvall tar emot Gutamålgillets pris 2021 av Tommy Wahlgren, Gutamålgillets ordförande.

Regiondirektör Peter Lindvall och regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius tar emot Gutamålgillets pris 2021 av Tommy Wahlgren, Gutamålgillets ordförande. Foto: PO Karström

 
Statyetten Janräunu som Region Gotland mottagit som vinnare av Gutamålsgilles pris 2021 "för kampanjar pa gutamål".

Statyetten Janräunu (Järnrunan av konstnären Niko Caspers) som Region Gotland mottagit som vinnare av Gutamålgillets pris 2021 "för kampanjar pa gutamål".