Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för efterkontroll av barnomsorgsavgifterna

Publicerad 2021-08-30 11:00
I mitten av september sker den årliga efterkontrollen av barnomsorgsavgifter för år 2019.
Det vill säga då kontrollerar Region Gotland av om de inkomstuppgifter som lämnats till oss stämmer med Skatteverkets registrerade uppgifter om taxerad förvärvsinkomst. Detta görs på grund av att avgiften för barnomsorg, förskola eller fritidshem beror på hur hushållets månadsinkomst ser ut. 
 
Om det finns en avvikelse mellan inlämnad inkomstuppgift och beskattad inkomst kommer en korrigering att ske via en faktura i mitten av september. I de fall man betalat för stor avgift kommer en återbetalning att ske under november och december månad.
 
Om du har frågor, kontakta Lena Törngren som är avgiftshandläggare vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningens på e-post: lena.torngren@gotland.se