Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Varje vaccination räknas

Den storskaliga vaccinationsinsatsen som har pågått på Gotland sedan i våras kommer under hösten att övergå till ordinarie verksamhet. Under september och en bit in i oktober erbjuder vi fler möjligheter att vaccinera sig mot covid-19, bland annat med drop-in.

Från 11 oktober övergår ansvaret för vaccinering mot covid-19 till primärvården och planeringen för det pågår. Även om den storskaliga insatsen för att vaccinera alla gotlänningar avslutas, fortsätter det viktiga arbetet med att få ännu bättre täckningsgrad i alla delar av befolkningen.

- Vi ser att smittspridningen ökar. Ett av de viktigaste verktygen för att minska smittan i samhället är vaccinering och vi behöver nå ut till så många personer som möjligt. Därför kommer vi nu att göra ett antal olika insatser för att underlätta för dem som ännu inte vaccinerat sig att göra det, säger Christine Senter, vaccinsamordnare på Gotland.

I veckan kommer Region Gotland återigen skicka brev för att nå ut med information om hur det går till att boka tid för vaccination. Sist var målgruppen ungdomar 16-18 år, nu är det alla på Gotland som ännu inte vaccinerat sig, som kommer få ett brev hem.

- Vi har informerat på många olika sätt, både i radio, tidningar och i olika digitala kanaler, men nu i sluttampen av vaccineringen vill vi försäkra oss om att alla nåtts av vår information. Vi väljer därför att skicka ut ett brev till personer som inte är vaccinerade av oss inom regionen. Det kan betyda att du som vaccinerat dig på fastlandet eller av företagshälsovården här på ön också kommer att få brevet. Då är det bara att bortse från informationen, säger Christine Senter.

Vi börjar med drop-in

För en del kan det vara svårt att boka och behöva planera en exakt tid för vaccination. Därför erbjuder vi från 1 september drop-in-vaccinering. Det här riktar sig till den som inte har en bokad tid för första dosen vaccin mot covid-19. Vaccinering på drop-in görs på våra tillfälliga vaccinationsmottagningar. Vilka dagar och tider som gäller hittar du på: www.gotland.se/dropinvaccination.

Vaccinering i en buss

För att ytterligare öka tillgängligheten till vaccinering kommer ett mobilt team att åka runt under vecka 37 till olika platser på Gotland med en vaccinationsbuss. Bussen kommer dels att dyka upp på platser där många människor rör sig, dels på orter där det inte funnits möjlighet att vaccinera sig tidigare. Vilka dagar och tider som gäller kommer att läggas ut på: www.gotland.se/dropinvaccination.

- De här insatserna vi gör nu är för att vi inte ska ha missat några av dem som vill vaccinera sig men som kanske inte kommit till skott än. Vaccinationsviljan är stor på Gotland och det ser vi inte minst bland våra gymnasieungdomar, där redan 72 procent har fått eller bokat sin första dos. Vi har ett gott samarbete med elevhälsan på gymnasieskolorna, som hjälper oss att nå ut till de elever vi kanske missat men som vill vaccinera sig, säger Christine Senter.