Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Flicka som spelar tvärflöjt

Det finns platser kvar

Publicerad 2021-08-27 10:39
Nu kör kulturskolan igång sin verksamhet igen. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till olika kurser.

Platser finns i kulturskolans blåsorkesterskola för 6-8-åringar och i körsång för olika åldrar. Ströplatser finns även i en del andra ämnen.

Blåsorkesterskolan är ett helt nytt koncept och därför är alla detaljer inte riktigt klara riktigt än.

- Planen är att eleverna samlas i grupp under höstterminen, för att sedan under våren övergå till en kombination av individuella lektioner och som orkester. De instrument som man kan få pröva på är flöjt, klarinett, altsax, trumpet, valthorn och trombon, säger Hans-Åke Norrby, som är Kulturskolan Gotlands rektor.

Läs mer om kulturskolans hela kursutbud och anmäl dig på vår hem­sida: www.gotland.se/kulturskolan

I ansökningsverktyget på hemsidan hittar du kursen blåsorkester under "Nyfiken - Pröva på" 

Varför ska man spela instrument?

  • Det är roligt.
  • Hjärnan får motion.
  • Man får ökad reaktionshastighet.
  • Man utvecklar sin finmotorik
  • Minnet blir bättre.
  • Man får bättre studieresultat i matematik och språk
  • Kreativitet och fantasi ökar.
  • Att spela musik tillsammans hjälper till att bygg upp ett socialt liv - man kan få vänner för livet.