Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (26 augusti)

Publicerad 2021-08-26 14:37
Dagens rapport visar att 10 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan senaste rapport. Gotland har nu totalt 4478 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
Det är hittills 39 fall under vecka 34.