Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Huvudlöss på hårstrån

Dags att jaga löss i helgen

Publicerad 2021-09-02 08:00
Nu är det dags igen. Barn- och elevhälsan uppmanar alla vårdnadshavare att ta fram kammen och syna lusbeståndet nu i helgen den 4-5 september. Om alla blir lusfria samtidigt minskar nämligen risken för spridning och epidemier radikalt.

När eleverna samlas igen nu efter sommarlovet ökar chansen för att få huvudlöss. Speciellt bland de yngre barnen som ofta har närkontakt med varandra. Och lusangreppen kan bli en långdragen historia om föräldrar inte är uppmärksamma och behandlar de små krypen i tid och dessutom på rätt sätt.

Det är överhuvudtaget viktigt att luskamma regelbundet. I en del familjer pågår en ständig kamp. Fast den som tror att huvudlöss har med bristande hygien att göra, tror fel. Lössen trivs faktiskt bra i rent hår.

Vårdnadshavare har nu ombetts att man i familjen kammar igenom varandras hår och behandlar sig med lusmedel om man hittar löss eller gnetter i håret.

- Det är viktigt är att behandla när man har löss, men inte i förebyggande syfte eftersom det kan göra lössen resistenta mot lusmedel, säger Monica Grönlund som är enhetsledare för Region Gotlands skolsköterskor.

Läs mer om löss och hur man behandlar sig