Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (25 augusti)

Publicerad 2021-08-25 14:32
Dagens rapport visar att 4 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har nu totalt 4468 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
Under vecka 34 har det hittills konstaterats 29 fall.

Det sker fortlöpande korrigeringar av antalet konstaterade fall, på grund av tidigare dubbelregistreringar eller att fall har flyttats till eller från en annan region, vilket förklarar mindre förändringar i statistiken.

På Visby lasarett vårdas just nu två patienter i smittsam fas på vårdavdelning.