Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (24 augusti)

Publicerad 2021-08-24 14:37
Dagens rapport visar att 26 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan senaste rapport. Gotland har nu totalt 4464 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
Totalantalet smittade har minskat med en person på grund av att en tidigare dubbelregistrering har justerats. 
 
Det är hittills 26 fall under vecka 34.
 
På Visby lasarett vårdas just nu två patienter i smittsam fas på vårdavdelning.