Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (23 augusti)

Publicerad 2021-08-23 14:40
Dagens rapport visar att inga nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan föregående rapport i fredags. Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat relaterat till pandemin.
- Vi tänker på nära och kära när vi i dag måste ge besked om ännu ett dödsfall, säger smittskyddsläkare Maria Amér.
 
Antalet döda på Gotland relaterat till pandemin är därmed totalt 51 personer.
 
Gotland har nu 4439 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. Under vecka 33 konstaterades totalt 50 nya fall, vilket är en halvering från vecka 32 då 101 nya fall rapporterades. 
 
För tillfället behöver ingen sjukhusvård.
 

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 23 augusti

Vecka 33 har 4 015 vaccinationer genomförts på Gotland, varav 785 var dos 1 och resterande 3 230 dos 2. Totalt har nu 80 287 vaccinationer genomförts, cirka 46 200 personer har fått minst en dos covidvaccin och omkring 35 000 är färdigvaccinerade.
 
I ovanstående siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Drygt 5 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har drygt 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner.