Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (20 augusti)

Publicerad 2021-08-20 14:35
Dagens rapport visar att tre nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan gårdagens rapport.
Gotland har nu totalt 4439 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.
 
På Visby lasarett vårdas just nu ingen patient med anledning av covid-19.