Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Deltag i digital information om studier tisdag 24/8

Tisdag 24 augusti informerar våra studie- och yrkesvägledare om studier hos oss via den digitala plattformen Teams. Informationstillfället är ca 45 min och du har möjlighet att ställa frågor kring utbildningar och kurser och att studera i allmänhet. 

Välkommen att delta!