Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Moderna dansare dansar i vita kläder

Sök verksamhetsstöd för 2022

Publicerad 2021-08-19 15:16
Gotlands kulturorganisationer kan söka Region Gotlands verksamhetsstöd för 2022. Sista ansökningsdag är den 31 augusti.
Verksamhetsstödet är ett ekonomiskt stöd till kulturverksamheter inom alla konstarter. Ansökan görs digitalt via etjanst.gotland.se/verksamhetsstod.
 
Läs mer om kriterier och våra andra stödformer på gotland.se/kulturstod.
 
Har du frågor, kontakta gärna:
Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se