Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd till dig som är rädd för sprutor vid vaccinering mot covid-19

Det är inte ovanligt att vara rädd eller uppleva kraftig nervositet för sprutor. De erfarna sjuksköterskorna på vaccinationsmottagningen stöttar dig som är rädd, under hela besöket.

Om du är rädd för sprutor, berätta det när du kommer till vaccinationsmottagningen för att vaccinera dig mot covid-19, så får du stöd på plats.

– På mottagningarna finns det mycket erfaren personal som kan stötta dig under vaccineringen. Det är viktigt att du som vill vaccinera dig ska kunna göra det även om du är spruträdd och vi hjälper dig med det, säger Kerstin Lindgren, tillförordnad enhetschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland.

Egen stödperson

Om du är så pass rädd för sprutor att du vill ha med en närstående som stöd går det givetvis också bra. Du säger då till den värd från Röda Korset, som står vid entrén, att du har en stödperson med dig.

Bedövningsplåster

Vid vaccination mot covid-19 går det bra att använda ett smärtlindrande plåster, ett så kallat emlaplåster. Vid vissa vaccinationer rekommenderas inte att använda sådana plåster men vid vaccination mot covid-19 går det bra.

Så bokar du tid för vaccination