Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Restaurang Oasen stänger den 1 oktober

Publicerad 2021-08-18 07:57
Beslutet att stänga restaurang Oasen vid Hemse vårdcentrum togs i regionstyrelsen redan 2016. Planen var då att koncentrera måltidsförsörjningen till tillagningsköket på Högbyskolan och bygga om detta.
– Både köket vid Hemse vårdcentrum och Högbyskolans kök är i behov av upprustning och det är ekonomiskt fördelaktigt att rusta upp ett av köken och koncentrera produktionen dit, säger Josefine Jessen, avdelningschef vid avdelningen Måltid.
 
Köket vid Hemse vårdcentrum har tidigare hanterat måltidsförsörjningen till bland annat äldreboendet vid Hemse vårdcentrum. År 2020 beslutades att Hemse äldreboende övergår i privat regi, vilket för med sig att måltidsproduktionen till äldreomsorgen uteblir. Produktionsköket stänger, och då stängs även restaurang Oasen.