Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Södervärnskolan

Renoveringsarbetena på Södervärnskolan har startat

Publicerad 2021-08-17 10:48
Under hösten 2021 genomförs ett omfattande arbete med att byta ut Södervärnskolans ventilation. I samband med bytet av ventilationssystemet kommer Region Gotland fortsätta underhållet av Södervärnskolan i Visby med att bland annat renovera kök och matsal. Samtliga arbeten beräknas vara klara sommaren 2022.

Eftersom det är ett omfattande arbete som behöver göras på kortast möjliga tid, kommer alla elever på högstadiet att behöva flyttas och få andra undervisningslokaler. Tillfälliga ersättningslokaler ska ställas upp på södra asfaltsplanen av skolgården framför högstadiebygganden. Förberedande markarbeten för paviljongsmodulerna påbörjas denna vecka (vecka 33).

Renoveringsarbetet kommer inte att beröra byggnaden där mellanstadiet har sin undervisning eller deras skolgård. Av säkerhetsskäl sker byggtrafiken inom området i största möjliga utsträckning på morgon och kväll. Eleverna kommer att kunna ta sig till matsal och idrottshallen för undervisning på ett tryggt sätt genom anvisad gångväg.

Kök och matsal renoveras

Utöver arbetet med Södervärnskolans ventilation sker andra arbeten i området. Det är dels pågående arbeten i Södervärnskolans kök och matsal där hela köket renoveras och förbättras, dels komplettering av ställverk samt byte av avloppsbrunn.

GEAB har även ett pågående projekt i området med ny transformatorstation. Med anledning av detta blir det en del ökad fordonstrafik i området runt Södervärnskolan.