Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (16 augusti)

Publicerad 2021-08-16 14:30
Dagens rapport visar att 12 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan föregående rapport. Under vecka 32 konstaterades 102 nya fall, vilket är en minskning från vecka 31 då det var 135 fall totalt. Gotland har nu totalt 4391 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient med behov av vård efter genomgången covid-19. Antalet döda relaterat till pandemin är oförändrat 50 personer.

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 16 augusti
Under vecka 32 har 3247 vaccinationer genomförts på Gotland varav 936 var dos 1 och 2311 dos 2. Totalt har nu 76247 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 45400 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 31800 är färdigvaccinerade.

I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer. Närmare 7 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer.
 

Läs mer om aktuella vaccinationsläget 

Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

Länk till regionens samlade information om coronaviruset

Link to information in other languages