Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 16 augusti

Under vecka 32 har 3 247 vaccinationer genomförts på Gotland varav 936 var dos 1 och 2 311 dos 2. Totalt har nu 76 247 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 45 400 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 31 800 är färdigvaccinerade. I dessa siffror ingår också utomlänsvaccinationer.

Närmare 7 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. Totalt har drygt 7 procent av de doser som levererats till Gotland har gått till personer hemmahörande i andra regioner än Gotland.

Närmare 29 750 färdigvaccinerade

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu cirka 42 350 personer som har fått minst en dos, cirka 29 750 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 86 procent respektive 60,5 procent.

Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92,5 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har omkring 82 procent fått minst en dos och 46 procent är färdigvaccinerade.

I åldersgruppen 18-29 år har hittills nästan 67 procent vaccinerat sig, om också inbokade vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 72 procent. Täckningsgraden bland unga vuxna fortsätter således att öka, jämfört med föregående vecka har täckningsgraden ökat med två procentenheter.

Reserverade tider för ungdomar

Eftersom smittspridningen ökar, främst bland unga vuxna, vill vi uppmuntra de som ännu inte har bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig att ta vara på den möjlighet som den här mer storskaliga vaccinationsinsatsen innebär. Vaccinationen ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, men vaccinationen är också ett sätt att skydda andra från smitta och sjukdom.

Bland ungdomar, det vill säga personer födda 2005 eller tidigare, har hittills 43 procent vaccinerats. Inklusive bokade personer ligger täckningsgraden på 59 procent. För den här gruppen finns ännu vaccinationstider reserverade vecka 33. Den ungdom som önskar boka tid ringer till vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.

Vaccinering på kvällstid

De kommande veckorna går en stor del av vaccinleveranserna åt till inbokade dos 2-vaccinationer. Den närmsta månaden kommer närmare 8 000 gotlänningar, vilket motsvarar 16 procent, att bli färdigvaccinerade. Därmed finns det något färre doser över till dos 1-vaccinationer. Den som avser vaccinera sig men ännu inte har bokat tid bör alltså passa på att boka. I Fårösund har vi sedan tidigare återkommande kvällsmottagning. För att ytterligare öka tillgängligheten erbjuder vi kvällsmottagning på Ica Maxi Arena en kväll vecka 33 och en kväll vecka 34.