Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby lasarett har lämnat stabsläget

Publicerad 2021-08-12 14:49
Läget är förbättrat inom slutenvården på lasarettet och sjukhusledningen har därför beslutat att återgå till normalläge.

Beslutet togs förmiddag torsdag 12 augusti. Bakgrunden till att lämna stabsläget är att sjukhuset har förbättrad tillgång till lediga vårdplatser.