Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (12 augusti)

Publicerad 2021-08-12 14:48
Dagens rapport visar att sju nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan gårdagens rapport. Hittills under vecka 32 har 69 nya fall konstaterats. Gotland har nu totalt 4357 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren. På grund av en korrigering av en tidigare felregistrering har det totala antalet fall minskats med en.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på vårdavdelning som har behov av vård, efter genomgången covid-19.

För att minska smittspridningen - följ råden och rekommendationerna:

  • Vaccinera dig
  • Håll avstånd
  • Umgås smittsäkert - gärna utomhus
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom
  • Arbeta hemifrån
  • Tvätta händerna

Vid inresa till Sverige uppmanar Folkhälsomyndigheten att man testar sig om man rest utanför Norden.