Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lasarettet övergår till stabsläge

Publicerad 2021-08-10 16:43
Beredskapsläget på Visby lasarett ändras från förstärkningsläge till stabsläge.

– Det är fortfarande ett ansträngt vårdplatsläge på sjukhuset, men vi bedömer att läget nu är mer hanterbart, säger Ann-Charlotte Loréhn, tillförordnad sjukhuschef, Region Gotland.

Det var torsdagen 5 augusti som sjukhusledningen tog beslut om förstärkningsläge på lasarettet. Anledningen till det var bland annat att säkra vårdplatser och vårdpersonal. Tisdag eftermiddag 10 augusti övergick beredskapsläget till stabsläge.

Tre beredskapslägen

Det finns tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården, dessa är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.