Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (10 augusti)

Publicerad 2021-08-10 14:25
Dagens rapport visar att 48 nya fall av covid-19 har diagnosticerats på Gotland sedan gårdagens rapport och det utgör också antalet konstaterat smittade hittills under innevarande vecka. Därmed har Gotland totalt 4335 bekräftade fall av covid-19 sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient på vårdavdelning som har behov av vård, efter genomgången covid-19.