Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional särskild sjukvårdsledning i stabsläge

Publicerad 2021-08-10 11:43
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade måndagen 9 augusti att utöver det rådande förstärkningsläget på lasarettet, att även höja beredskapsnivån för den regionala särskilda sjukvårdsledningen.

Sedan några dagar tillbaka befinner sig Visby lasarett i höjd beredskap, i förstärkningsläge. Detta för att säkra tillgången på vårdplatser, bemanning och för att kunna prioritera akuta vårdbehov framför planerad vård.

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade under måndagen 9 augusti att även höja beredskapsnivån för den regionala särskilda sjukvårdsledningen. Bakgrunden är en mycket hårt belastad vård, påverkad medicinsk krisberedskap, samt en ökad smittspridning av covid-19. Den regionala sjukvårdsledningen etableras nu för att följa utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa vårdens resurser generellt och bevaka smittspridningen.

– Det stora besöksantalet på Gotland har i år utmanat vården mer än någonsin hittills. Vi har mycket att lära av denna sommar när det gäller att förbättra förutsättningarna inför framtiden. Medarbetarna i vården gör som alltid ett fantastiskt jobb. Jag är oerhört imponerad och tacksam för de insatser som görs varje dag i ett pressat läge, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland

Tre beredskapslägen

Det finns tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården, dessa är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Lokal särskild sjukvårdsledning leder Visby lasarett medan Regional särskild sjukvårdsledning leder hela sjukvården och ansvarar för samverkan regionalt och nationellt.