Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby lasarett fortsatt i förstärkningsläge

Publicerad 2021-08-09 16:19
Visby lasarett har under stora delar av sommaren varit i ett ansträngt läge och 5 augusti togs beslut om förstärkningsläge vilket nu fortsätter.

Förstärkningsläge innebär att sjukhusledningen genomför förstärkningsåtgärder. Detta för att säkra tillgången på vårdplatser, vårdpersonal, material och skyddsutrustning.

– Läget är allvarligt och vi måste bland annat prioritera akuta vårdbehov framför den planerade vård vi kan senarelägga, säger Ann-Charlotte Loréhn, tillförordnad sjukhuschef.

Hon understryker att vi alla måste hjälpas åt för att inte pressa läget ytterligare.

– Vi vill verkligen uppmana alla till varsamhet nu. Ta inga onödiga risker.

Det finns tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården, det är stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.

Att söka vård på Gotland – så gör du

Vid icke akuta ärenden

Sök och följ i första hand de råd som finns på 1177 Vårdguiden. I andra hand kontaktar du din ordinarie vårdcentral.

Vid akuta ärenden som inte är livshotande

Kontakta 1177 Vårdguiden på telefon. Numret 1177 är ett nationellt telefonnummer man kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar gör en bedömning av behov av vård, ger råd och vägleder till vårdmottagning om så behövs.

Vid livshotande tillstånd

Vid fara för liv eller livshotande tillstånd ring 112.