Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild vaccination mot covid-19 på Gotland, 9 augusti

Under vecka 31 genomfördes 2 075 vaccinationer på Gotland, varav 821 vaccinationer var dos 1 och 1 254 dos 2. Totalt har nu 72 976 vaccinationer genomförts på Gotland. Närmare 44 300 personer har fått minst en dos covidvaccin och cirka 29 400 är färdigvaccinerade.

Närmare 17 procent av den gångna veckans vaccinationer var så kallade utomlänsvaccinationer. En stor del av dessa utomlänsvaccinationer var fristående doser med det vaccin som Region Västmanland tidigare donerade till Region Gotland. Totalt har drygt 7 procent av de doser som levererats till Gotland gått till personer hemmahörande i andra regioner.

Närmare 27 500 vuxna färdigvaccinerade

I den vuxna gotländska befolkningen är det nu cirka 41 400 personer som har fått minst en dos och närmare 27 500 personer är färdigvaccinerade. Det här motsvarar täckningsgrader på 84 respektive 56 procent.

Bland personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos och 92 procent är färdigvaccinerade. I gruppen 18-64 år har omkring 81 procent fått minst en dos och 39 procent är färdigvaccinerade.

I åldersgruppen 18-29 år har hittills nästan 64 procent blivit vaccinerade. Om inbokade tider för  vaccinationer inkluderas ligger täckningsgraden i gruppen på 70 procent.

– Eftersom smittspridningen ökar, främst bland unga vuxna, vill vi uppmuntra de som ännu inte har bokat tid för vaccination eller vaccinerat sig att ta vara på den möjlighet som den här mer storskaliga vaccinationsinsatsen innebär, säger Christine Senter, vaccinationssamordnare, Region Gotland.

Ändrade vaccinleveranser

Under veckan meddelade Moderna att de reducerar leveranserna under vecka 32 och 33. För Region Gotland handlar det om en reduktion om sammanlagt 900 doser som var avsedda att användas vecka 33 och 34. Dessa veckor är ännu inte fullbokade och ytterligare ett par regioner med lägre bokningstryck har omfördelat sitt vaccin till Gotland. Det gör att ingen på Gotland med en inbokad vaccinationstid ska behöva drabbas av Modernas tillfälliga neddragning.

Eftersom leveranserna från Moderna framöver enligt plan ska öka finns nu utrymme att förkorta dosintervallet något, från sju till fem veckor. Det här gäller nya bokningar från och med vecka 32.

Vaccinering av dos 2 i skolan

För drygt en vecka sedan öppnade bokningen för personer födda 2005 eller tidigare, som nu är inkluderade i överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hittills har ungefär 45 procent bokat tid för vaccination. Dos 1 ges på någon av våra tillfälliga vaccinationsmottagningar och på Hemse vårdcentral. Ungdomar och elever som har fyllt 18 år, som går i gymnasiet, har sedan möjlighet att få dos 2 på sin skola.

Den 18-åring som redan är inbokad för dos 2 på en vaccinationsmottagning men hellre vill bli vaccinerad i skolan, ska ringa vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00, för ombokning till vaccinering i skolan.

Den som vill veta mer om vaccination av ungdomar kan läsa på vår hemsida.