Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
brand i skgen

Eldningsförbudet hävs – men räddningstjänsten avråder från att elda

Publicerad 2021-08-06 14:45
Länsstyrelsen har beslutat att häva beslutet om eldningsförbudet på Gotland från och med lördagen den 7 augusti klockan 7.00.

Motivet till beslutet är att det den senaste tiden kommit en del regn på Gotland och antändningsrisken nu bedöms vara lägre i skog och mark.

Även om brandrisken är lägre kan det fortfarande vara torrt på sina håll. Därför avråder räddningstjänsten på Gotland från eldning.

Om du ska grilla eller göra andra aktiviteter i skog och mark som kan leda till antändning behöver du vara mycket försiktig. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd, gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Läs mer om reglerna vid avrådan från eldning genom att klicka på länken nedan.

Eldning avråds - Region Gotland