Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt förstärkningsläge för Visby lasarett

Publicerad 2021-08-06 12:03
Läget är fortfarande mycket ansträngt och sjukhusledningen fortsätter arbeta med att genomföra olika extraordinära åtgärder för att säkra tillgången till vårdplatser.
Visby lasarett gick upp i förstärkningsläge under morgonen torsdagen den 5 augusti. Under det pågående förstärkningsläget handlar det om att omfördela personal, kalla in personal från semester, och dra ned på viss verksamhet för att säkra tillgången till vårdplatser, vårdpersonal, material och skyddsutrustning. Det finns tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården. Dessa är; stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.
 
- Läget är fortfarande allvarligt, säger Cathrine Malmqvist, sjukhuschef vid Visby lasarett. 
 
Trycket på den gotländska sjukvården är och har varit extremt hårt i sommar och det är  många som söker hjälp, både på vårdcentralerna och på Visby lasaretts akutmottagning. 
 
- Vi har en besvärlig arbetssituation för våra medarbetare eftersom det varit en hård belastning  under en längre tid, säger Cathrine Malmqvist.