Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ett tiotal covidtester behöver kasseras

Publicerad 2021-08-05 15:16
Några av de inlämnade prover som lämnats via provtagningslådorna 2-3 augusti utanför Korpens vårdcentral har inte blivit korrekt registrerade och ska nu kasseras. Du som inte har fått provsvar uppmanas nu att genomföra provtagningen igen.

Du som under 2-3 augusti har lämnat in ditt covidtest i den låda som finns utanför Korpens vårdcentral i Visby, och ännu inte har fått provsvar, uppmanas att göra om testet. Det här gäller sådana testkit som finns för egenprovtagning och hämtats från en låda utanför Korpens entré.

Du som är över 16 år och har e-legitimation kan från en Hämta-låda som står utanför Korpens vårdcentral i Visby ta med dig testkit för provtagning. Du genomför testet, registrerar det på 1177.se och lägger sedan ditt utförda test i Lämna-lådan.

Registreringen av testet gör du med hjälp av din e-legitimation.

– Det är här någonstans som det har blivit fel. Ett tiotal av registreringarna har inte utförts korrekt och de proverna kan då inte kopplas ihop med någon individ. Dessa prover kommer därför att kasseras, säger Maria Amér, smittskyddsläkare, Region Gotland.

Hon rekommenderar att du som har lämnat covidtest i lådan som står utanför Korpen 2-3 augusti, och ännu inte fått ditt provsvar, utför ett nytt test.

Om du behöver hjälp

Tycker du att det är svårt att genomföra registreringen av egentestet kan du få hjälp med det på plats under fredagen.

Fredag 6 augusti klockan 10.00-12.00 kommer personal finnas utanför Korpens entré för att hjälpa den som behöver.

Det går också bra att boka tid för provtagning. På Region Gotlands hemsida hittar du information om hur du går tillväga.