Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (5 augusti)

Publicerad 2021-08-05 14:30
Dagens rapport visar att 51 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport.

Gotland har nu totalt 4258 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren. Hittills har 108 nya fall konstaterats under vecka 31. På Visby lasarett vårdas just nu ingen patient i smittsam fas. En patient med behov av vård efter genomgången covid-19, vårdas på vårdavdelning.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages