Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökad tillgänglighet i vaccinationsbokningen för personer födda 2005 och tidigare

Publicerad 2021-08-05 13:49

Det var högt tryck i bokningen förra veckan när många ungdomar ville boka vaccinationstid. Från och med idag, 5 augusti, ser det bättre ut med telefontillgängligheten för personer födda 2005 och tidigare.

Smittspridningen ökar bland unga vuxna och vaccination är ett av våra viktiga verktyg för att hämma smittspridning och reducera risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Den som inte lyckats boka tid för vaccination uppmuntras ringa igen. Tidsbokningen nås på telefonnummer 0498-26 98 00.

Fler valmöjligheter för gymnasieelever 18 år fyllda
Tidigare har gymnasieelever fyllda 18 år enbart kunnat boka tid på någon av Gotlands vaccinationsmottagningar. Nu öppnas möjligheten för dessa 18-åringar att boka, eller boka om sig, till en dos 2 på skolan. Detta görs genom att ringa 0498-26 98 00, välj knappval för tidsbokning.

 Vi gör vad vi kan för att vaccinationerna ska vara så tillgängliga som möjligt, att kunna vaccinera sig på gymnasieskolan är ett exempel. När nu också smittan i samhället ökar är det positivt att vi på det viset kan minska trängseln på våra vaccinationsmottagningar, säger vaccinsamordnare Christine Senter.

För mer information om vaccination till ungdomar, se www.gotland.se/111587