Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (4 augusti)

Publicerad 2021-08-04 14:30
Dagens rapport visar att 13 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har nu totalt 4207 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren. Hittills har 57 nya fall konstaterats under vecka 31.

På Visby lasarett vårdas just nu ingen patient i smittsam fas. Två patienter med behov av vård efter genomgången covid-19, vårdas på vårdavdelning.

Ytterligare ett äldreboende har konstaterad smittspridning av coronaviruset. Det är ingen stor spridning i dagsläget. Smittspårning pågår. Sedan tidigare har ett annat boende också konstaterad smittspridning.

Anhöriga, närstående och berörda medarbetare har fått information om läget.

Täckningsgraden av vaccinerade på Gotlands äldreboenden är mycket hög. Det finns en risk att bli smittad och smitta vidare trots vaccinering. Därför fortsätter vård- och omsorgspersonal att använda munskydd vid allt nära vård- och omsorgsarbete.

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages