Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om covid-19 (3 augusti)

Publicerad 2021-08-03 14:37
Dagens rapport visar att 44 nya diagnostiserade fall av covid-19 har konstaterats på Gotland sedan gårdagens rapport. Gotland har nu totalt 4194 bekräftade fall sedan testningen startade förra våren.

På Visby lasarett vårdas just nu en patient i smittsam fas och en patient med behov av vård efter genomgången covid-19, samtliga på vårdavdelning.

– Det är en mycket oroande utveckling vi ser just nu och en tydlig trend med snabbt ökande antal smittade med covid-19. När vi får ett högre antal smittade i vårt samhälle ökar också risken för att smittan tar sig in inom vård och omsorg, vilket vi ser tecken till nu, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Pandemin pågår och det är angeläget att vi fortsätter att hjälpas åt för att minska smittspridningen.

– Allmänhetens efterlevnaden till gällande rekommendationer har försämrats och det avspeglar sig i ökad smittspridning.  Just nu är det många besökare på Gotland, och det ställer högre krav på att alla tar ansvar för att minska risken för trängsel, säger Maria Amér.

Håll avstånd för att bryta potentiella smittkedjor och undvika att bli smittad.

Att välja en annan gränd, en annan strand eller ett annat kalkbrott än de mest omtalade är ett sätt att få uppleva något nytt och samtidigt minska risken för att det blir för trångt.

Gå gärna och handla ensam.

Tänk på att träffa de som du inte brukar umgås med utomhus och på avstånd så minskar risken för smitta.

 

• Länk till mer information om vaccination mot covid-19 på Gotland

• Länk till regionens samlade information om coronaviruset

• Link to information in other languages